Titlesort descending Head Address Phone
Ulyana, Vitsebsk City Women's Non-Governmental Organization Valyantsina Kasykh 210000, Vitebsk, st. Herzen, 10-7 0212) 224925 (017) 229302 61 14 16, 21 49 05
Vitsebsk Branch of the Belarusian Organisation of Working Women, Public Association Lyudmila Balshakova 210041, Vitebsk, Victory avenue , 55-3-50 (0212) 619709
Brest Branch of the Belarusian Organisation of Working Women, Public Association Margaryta Ilyina 224023, Brest, st. Soviet Constitution, 5-27 (0162) 262557
Brest Regional Women's Council of the Belarusian Women's Union, Non-Governmental Organization Nadzeya Yaschuk 224016, Brest, st. Gogol, 71-13 (0162) 462948
Uliana, Belarusian Women's Non-Governmental Organization Svyatlana Kalinina 210001, Vitebsk, Ilinskaga Str., 45-117 (0212) 364917
Province, Barysau Town Women's Social, Non-Governmental Organization Alena Autushka 222120, Minsk region., Borisov, st. Chapaeva, 49, office 6a (01777) 96153; 745011; +375-29-7563524
Barysau Branch of the Belarusian Organisation of Working Women, Public Association Lyudmila Shcharbakova 222120, Minsk region., Borisov, st. Galitsky, 15-66 (01777) 35542
Babruisk Branch of the Belarusian Organisation of Working Women, Public Association Lyudmila Kokash 213811, Mogilev region., Bobruisk, Ulyanovskaya Str., 21-53 (02251) 45132
Orsha Branch of the Belarusian Organisation of Working Women, Public Association Lyudmila Dubovik 211030, Vitebsk region., Orsha, Str. Pioneer 15, 4 (Children's Clinic) (02161) 26690 (02161) 38785
Vezha Branch of the Belarusian Organisation of Working Women, Public Association Nina Smirnova 225440, Minsk region., Slutsk district, Vezhy, Minskaya Str., 2-7

Pages