Інформацiйний електронний бюлетень "Гурт" #17(154), 1 травня, 2003

Рэгіён:
02.05.2003


Інформацiйний
електронний бюлетень "Гурт" #17(154), 1 травня, 2003


    19982003
Електронне видання Ресурсного центру "Гурт", КиiвНовини __ Оголошення __ Конкурси __
Інформацiйнi ресурси в iнтернетi __ Програми навчання<<< НОВИНИ >>>

БЛАГОДIЙНА АКЦIЯ "ВЕЛИКДЕНЬ РАЗОМ!" У ЧЕРНIГОВI

Чернiгiв,  29 
квiтня  2003  року. Волонтери Центру соцiально активноi
молодi   "Ожина"  провели  благодiйну  акцiю 
"Великдень  разом!"  для вихованцiв  обласного  притулку  для неповнолiтнiх "Надiя". Вже третiй рiк   поспiль   спонсорами   акцii  виступають  компанiя  "McDonalds", пiдприeмство    "JNL",   товариство   з   обмеженою   вiдповiдальнiстю "Коломаркет".     Цього    року    долучилася    обласна    профспiлка "Чернiгiвщина".

Традицiйне  проведення  справжнього  свята
для знедолених дiтей сприяe розвитковi   доброчинностi   у   регiонi,   стаe  прикладом  спiвпрацi громадськоi   органiзацii   з  державними  закладами  та  комерцiйними структурами з метою вирiшення актуальних мiсцевих соцiальних проблем.

Валентина Меленiвська
Центр соцiально активноi молодi "Ожина"
Електронна пошта:ozhyna@mail.cn.ua


ВЕЛИКОДНIЙ СНIДАНОК ДЛЯ САМОТНIХ ТА БЕЗПРИТУЛЬНИХ ЛЬВIВЯН

Львiв, 
27  квiтня  2003  року. Тисячу самотнiх та безпритульних людей Львова   мали  нагоду  взяти  участь  у  Великодньому  снiданку,  який органiзували  Спiльнота  взаeмодопомоги  "Оселя",  Собор  Святого Юра, благодiйнi  органiзацii  "Карiтас"  та  "Мальтiйська служба допомоги".
Органiзатори  акцii розраховували на 400 осiб, але завдяки злагодженiй спiвпрацi та всебiчнiй пiдтримцi меценатiв нiхто з тисячi нужденних не залишився обдiленим.

Метою  акцii  було не лише нагодувати людей, для
яких м'яснi страви та солодкi паски  це розкiш, але й створити атмосферу святковоi родинноi трапези,   подiлитися  теплом  братнього  плеча.  Снiданок  розпочався благословенням  Блаженнiшого  Любомира  Кардинала Гузара, який освятив страви.  Гарячi  страви  готувалися  кухарями лiкарнi iм. Шептицького. Волонтери  "Карiтасу"  та  "Оселi"  обслуговували  стiл, кожен учасник снiданку отримав паску та писанку вiд Мальтiйськоi служби.

Органiзатори   акцii  
вдячнi   вiдкритому   акцiонерному   товариству "Львiвавторресурси",     товариству    з   обмеженою   вiдповiдальнiстю "ДiавестЛьвiв" ,  концерну  "ЕкоЛан",  торговiй  марцi "Моршинська" та Кредит Банку за пiдтримку та розумiння.

Олексiй Побурко
Мальтiйська служба допомоги
Тел.: (0322) 97 50 70

СОРОК ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНIЗАЦIЙ УКРАIНИ ОБ'EДНУЮТЬ ЗУСИЛЛЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН IЗ РОЗУМОВОЮ ВIДСТАЛIСТЮ В УКРАIНI

Киiв,  
2124   квiтня  2003  року.  Сорок 
представникiв  громадських органiзацiй   та  установ  з  рiзних  регiонiв  Украiни,  якi  надають соцiальнi  послуги  для розумово вiдсталих iнвалiдiв та захищають iхнi права,  мали  4денну робочу зустрiч, у рамках якоi 22 квiтня вiдбувся круглий стiл.

Органiзатори  круглого  столу   Постiйна  комiсiя  Киiвради з питань охорони  здоров'я,  сiм'i та соцiального захисту населення, Благодiйне товариство  "Джерела" (Киiв), Спiлка матерiв "Сонячний промiнь" (Киiв) та iншi мiсцевi громадськi органiзацii.

Круглий 
стiл  вiдбувався у рамках проекту "Поширення киiвськоi моделi послуг  у  громадi  для  розумово  вiдсталих  iнвалiдiв у iншi регiони Украiни",  що  виконуeться  за  пiдтримки  програми ТАСIС Eвропейськоi Комiсii.

Раiса  Кравченко,  Голова правлiння Благодiйного
товариства "Джерела", презентувала  киiвську модель соцiальних послуг для розумово вiдсталих iнвалiдiв.  Великий  iнтерес з боку науковцiв та представникiв органiв державноi   влади   викликав  проект  Концепцii  соцiальноi  адаптацii розумово   вiдсталих  людей  в  Украiнi,  запропонований  об'eднаннями батькiв та спецiалiстiв, якi працюють з розумово вiдсталими людьми.

Сьогоднi  в 
Украiнi  мешкаe  бiльше,  нiж  282  тисячi  людей,
у яких виявлено  знижений  iнтелект.  Вони   громадяни
Украiни. Зобов'язання держави  перед  громадянами  стосуються  iх  настiльки  ж,  як i решти украiнцiв.  Сорок  представникiв громадських i благодiйних органiзацiй виступили  зi  Зверненням  до  Президента Украiни, Прем'eрмiнiстра та голови   Верховноi   Ради,  у  якому  висловили  надiю,  що  Концепцiя соцiальноi   адаптацii   розумово  вiдсталих  людей  в  Украiнi  стане платформою  для  створення  нацiональноi  програми  "Пiдвищення якостi життя громадян з розумовою вiдсталiстю в Украiнi".

Лариса Сiдeльнiк
Благодiйне товариство "Джерела"
Тел.: (044) 411 8213, 411 0332

УСIМ СВIТОМ  ПРОТИ НАСИЛЬСТВА

Киiв,  
2022   квiтня   2003  року  вперше  вiдбувся  семiнарзустрiч керiвникiв  неурядових  органiзацiй  Вiрменii, Азербайджану, Угорщини, Грузii,  Молдови,  Румунii,  Росii,  Украiни  i Хорватii, якi найбiльш успiшно проводять медiакампанiю "16 днiв против гендерного насильства" у своiх краiнах.

Семiнар 
був  присвячений  розробцi  стратегii, тактики i планування у Eвразiйському   регiонi  мiжнародноi  медiакампанii  "16  днiв  против гендерного насильства" 2003 року.

Мета  семiнару   привернути  увагу громадськостi до проблеми насилля стосовно жiнок, сприяти змiнi усталених стереотипiв поведiнки, а також iнформувати широке коло людей про дiяльнiсть органiзацiй, що захищають права жiнок, потерпiлих вiд торгiвлi чи насилля.

У семiнарi взяли
участь експерти, керiвники програм, тренери Iнституту вiдкритого   суспiльства.  Украiну  на  цьому  семiнарi  представляли:
Донецька обласна Лiга дiлових i професiйних жiнок, Лiга жiноквиборцiв "50х50",  Харкiвська  мiська жiноча органiзацiя "Надiя". Органiзатором цього  семiнару  з  украiнського  боку виступила Донецька обласна Лiга дiлових i професiйних жiнок.

Людмила Горова
Донецька лiга дiлових i професiйних жiнок
Електронна пошта:postmaster@liga.donetsk.ua

"ПРОКОФ'EВСЬКА АКАЦIЯ" БУДЕ КВIТНУТИ ВIЧНО

24 
квiтня 2003р. у селi Красне Красноармiйського району на Донеччинi, на  батькiвщинi  всесвiтньо  вiдомого  композитора  Сергiя Прокоф'eва, вiдбувся   3й  регiональний  конкурс  юних  пiанiстiв  "Прокоф'eвська акацiя".

Три   роки   тому  
районна  держадмiнiстрацiя  пiдтримала  iнiцiативу "Донецького  аграрного  розвитку"  започаткувати  конкурс для мiсцевоi малечi, щоб надати можливiсть дiтям з сiльських районiв брати участь у таких  змаганнях,  привчити  дiтей шанувати мiсце, де вони народились. Вiдтодi конкурс став щорiчною традицieю району.

Цього  року 
"Донецький  аграрний  розвиток"  виступив спонсором цього заходу,    встановив   фонд   конкурсу.   Члени   органiзацii   надали органiзацiйну та технiчну допомогу в проведеннi конкурсу.

Красне  привiтно 
посмiхнулось та вiдкрило дверi учасникам: учням 45х класiв  
музичних   шкiл  з  Красноармiйська,  Новогродовки,  Горняка, Селiдово,    Курахово    (Мар'iнського    рну)    та   Комсомольского (Старобешiвського району).

Переможцями 
стали:  1  премiя   АВЕТИСЯН АНАСТАСIЯ (Красноармiйська ДМШ),  2  премiя   БОНДАРЕНКО  IННА  (Горняк ДМШ), 3 премiя  ЗОРIНА АНАСТАСIЯ  (Курахiвська  ДМШ  Мар'iнського  району), ВАСИЛЬЧЕНКО ЛIЛIЯ (Комсомольська РМШ, Старобешiвский район).

Наступним 
кроком  стане  висадження  алеi  акацiй  улюбленого дерева композитора.

Наталя Денисенко
Донецький аграрний розвиток
Електронна пошта:natalya@spsp.donetsk.ua


<<< ОГОЛОШЕННЯ >>>

"РАДIОМАРАФОН ДО ДНЯ ПАМ'ЯТI ЖЕРТВ СНIДУ"

Громадське   радiо  повiдомило 
про  початок  iнформацiйноi  кампанii, присвяченоi  Мiжнародному  дню  пам'ятi  людей, якi померли вiд СНIДу. Вона  розпочнеться  16  травня, коли в прямий ефiр вийде п`ятигодинний радiомарафон, що маe на метi привернути увагу громадськостi до проблем людей,  що  живуть  з  ВIЛ/СНIД  та  сприяти  зменшенню  дискримiнацii ВIЛпозитивних людей.

16  травня  з  16:00  до  21:00 марафон лунатиме на хвилi Радiо Рокс  Украiна (103,6) ФМ, з 21:00 до 22:00  на хвилi Радiо Континент (100,9 ФМ).

Марафон  
проходитиме   у   форматi   дискусii,   до  якоi  залучаться представники   мiнiстерств,   лiкарi,  люди,  що  живуть  з  ВIЛ/СНIД, представники ВIЛсервiсних органiзацiй, зiрки шоубiзнесу та спорту, а також радiослухачi.

Ще  одна  цiль 
марафону   зiбрати  кошти для ВIЛпозитивних дiтей  сирiт,  що  мешкають  у  Кримськiй  республiканськiй дитячiй клiнiчнiй iнфекцiйнiй  лiкарнi  i  мають  потребу у лiках, харчуваннi, меблях та памперсах. Все це буде придбано на зiбранi пiд час акцii грошi.

Грошi  для
сiмферопольських ВiЛпозитивних дiтей можна перерахувати на рахунок:  ЗАТ  Мiкрофiнансовий  Банк  ,  МФО:  320984,  Номер рахунку: 260030101223.

Спiворганiзатори акцii:
Благодiйний   Фонд  
профiлактики   хiмiчних   залежностей  та  СНIДу, Мiжнародний  Iнститут з проблем ВIЛ/СНIДу, Всеукраiнська мережа людей, що  живуть з ВIЛ, Мiжнародний Альянс з ВIЛ/СНIД, Iнформацiйноосвiтнiй центр  "Жiноча  мережа".  Акцiя  проходитиме за пiдтримки Мiнiстерства охорони здоров'я Украiни та Представництва ООН в Украiнi.

КОНТАКТИ:
Громадське радiо
01033, м. Киiв, вул. Володимирська 61/11, офiс 50, 7й поверх
Тел. 494 4015
Тел./факс 494 4014
Електронна пошта:info@radio.org.ua


<<< КОНКУРСИ >>>

КОНКУРС НА УЧАСТЬ У ПРОЕКТI "СТВОРЕННЯ МЕРЕЖI БIЗНЕС IНТЕРНЕТЦЕНТРIВ У МIСТАХ УКРАIНИ"

Нацiональна асоцiацiя
телекомунiкацiйних кооперативiв оголошуe конкурс на участь у проектi "Створення мережi Бiзнес Iнтернетцентрiв у мiстах Украiни,  де  недостатньо розвинутi телекомунiкацii", який виконуeться за  пiдтримки  Агентства  США  з мiжнародного розвитку. Мета проекту  створення  Бiзнес Iнтернетцентрiв, якi забезпечать доступ пiдприeмцiв до  дiловоi  iнформацii,  сучасних  телекомунiкацiйних  технологiй  та послуг пiдтримки бiзнесу.

До  участi  в  конкурсi 
запрошуються  комерцiйнi  фiрми  та неурядовi органiзацii,  якi  бажають  створити  Бiзнес Iнтернетцентр в одному з мiст  Харкiвськоi областi або Криму з населенням 35100 тисяч жителiв.
Переможцям  конкурсу  буде  надано  фiнансову  та технiчну пiдтримку у створеннi Центру.

Остання дата прийому пропозицiй  30 травня 2003 року.

КОНТАКТИ:
Андрiй Трухiн
Нацiональна асоцiацiя телекомунiкацiйних кооперативiв
Тел.: (044) 235 8144, 235 8145
Електронна пошта:info@ntca.kiev.ua
Iнтернетсайт:http://www.ntca.kiev.ua


<<< IНФОРМАЦIЙНI РЕСУРСИ В IНТЕРНЕТI >>>

ПОЛТАВСЬКА "ПРОСВIТА" ВIДКРИЛА ОФIЦIЙНИЙ IНТЕРНЕТСАЙТ

Полтавська  обласна  органiзацiя Всеукраiнського товариства "Просвiта" iм.  Тараса Шевченка вiдкрила свiй офiцiйний сайт в мережi Iнтернет за адресою:http://www.prosvita.poltava.ua.

Як повiдомив журналiстам на пресконференцii голова ПОО ВУТ "Просвiта" Микола  Кульчинський, "Це  крок до сучасних iнформацiйних технологiй, якi ми хочемо використати для поширення знань як про сучасне суспiльне життя, так i про минулi подii з життя украiнського народу."

На 
сайтi  розмiщено  iнформацiю  про  статут,  програми, структуру та iсторiю товариства "Просвiта".

Сайт  маe форум, що дозволяe будьякому користувачу
напряму звернутися до  представникiв  товариства  "Просвiта",  що  опiкуeться  проблемами духовностi,  культури,  науки,  нацiонального  вiдродження i самоусвiдомлення   украiнцiв,   а   також   висловити  свою  думку  на рiзноманiтне   коло  проблем.  Зокрема,  будьхто  зможе  внести своi пропозицii чи опублiкувати свою новину, статтю чи вiдгук.

Iнформацiя  сайту подана украiнською, англiйською i росiйською мовами, мiстить  щоденнi  регiональнi новини (полiтика, культура, суспiльство, освiта, iсторiя, релiгiя).

Сайт 
також  мiстить  iнформацiю  про  регiон, у тому числi iсторичнi, освiтнi  i  культурнi  досягнення,  iнформацiю про партii i громадськi органiзацii Полтавськоi областi.

Сайт  вiдкрито  в рамках
проекту товариства  "Вiртуальна Украiна", що ставить   за   мету   створення   в   Iнтернетi  цiкавих  та  корисних украiномовних ресурсiв.

КОНТАКТИ:
Полтавська обласна органiзацiя Всеукраiнського товариства "Просвiта"
36014, м. Полтава, Пров. Пiонерський, 4
Тел.: (0532) 564 145
Електронна пошта:prosvita@poltava.ukrtel.net
Iнтернетсайт:http://www.prosvita.poltava.ua

<<< ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ >>>

КОНКУРС "ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТI В ДIЯЛЬНОСТI МIСЦЕВОI ВЛАДИ"

Мiжнародний 
фонд  "Вiдродження"  у рамках програми "Демократизацiя та реформування   мiсцевого   самоврядування   i  державного  управлiння" проводить  конкурс  "Забезпечення  прозоростi  в  дiяльностi  мiсцевоi влади".

Прiоритети:
  розробка  проектiв  положень 
та  iнших видiв нормативних актiв, що регламентують  процедури  дiяльностi  органiв державного управлiння та мiсцевого  самоврядування,  котрi  б  сприяли  бiльшiй  вiдкритостi iх дiяльностi, спрощенню та рацiоналiзацii процесiв надання управлiнських послуг,  передбачали вiдповiдальнiсть органiв управлiння за неналежний рiвень обслуговування громадян та органiзацiй, що до них звертаються;
проведення незалежного громадського
"аудиту" ефективностi дiяльностi центральних    органiв    виконавчоi    влади,    мiсцевих   державних адмiнiстрацiй,  iхнiх  структурних  пiдроздiлiв,  мiсцевих  рад, iхнiх депутатiв, комiсiй та виконавчих органiв, мiських (сiльських/селищних) голiв;
  створення  брошур  просвiтницького характеру для депутатiв мiсцевих рад, присвячених питанням органiзацii дiяльностi цих рад, iх депутатiв i  органiв,  та  за  окремими напрямами дiяльностi (бюджетна полiтика, ефективне  використання  об'eктiв  комунальноi  власностi,  управлiння земельними ресурсами, соцiальноекономiчний розвиток тощо);
пiдвищення ефективностi дiяльностi представницького органу мiсцевого самоврядування   мiсцевоi  ради, ii органiв та депутатiв, особливо у сферi  контрольних  функцiй за дiяльнiстю мiських (сiльських/селищних) голiв, виконавчих комiтетiв та iхнiх структурних пiдроздiлiв, мiсцевих державних  адмiнiстрацiй  (на  обласному та районному рiвнях, в мiстах Киiв i Севастополь);
   розробка   i  
впровадження  органiзацiйних  механiзмiв  залучення громадськостi до обговорення проектiв та оцiнки ефективностi виконання стратегiчних   планiв   розвитку   територiй   та   галузей  мiсцевого господарства,  зокрема, модернiзацii менеджменту i тарифноi полiтики у сферi  надання  комунальних  послуг  (дорадчi комiтети, цiльовi групи, проектноконсультативнi  ради,  комiсii стратегiчного розвитку громад, громадськi наглядовi комiтети тощо);
  пiдготовка  та видання спецiального навчальнометодичного посiбника "Залучення громадян до участi в мiсцевому самоврядуваннi" й проведення на його основi тренiнгових програм для представникiв органiв мiсцевого самоврядування та громадських органiзацiй.

Останнiй термiн подачi проектiв  7 липня 2003 року.

КОНТАКТИ:
Роман Кобець
Мiжнародний фонд "Вiдродження"
Телефон: (044) 461 9709
Електронна пошта:kobets@irf.kiev.ua

Олександра Горячова
Мiжнародний фонд "Вiдродження"
Електронна пошта:alekseenko@irf.kiev.ua
Iнтернетсторiнка:http://www.irf.kiev.ua

___________________________________________


IНФОРМАЦIЙНИЙ 
ЕЛЕКТРОННИЙ  БЮЛЕТЕНЬ  "ГУРТ"
   щотижневе  видання Ресурсного   центру   розвитку  громадських  органiзацiй  "Гурт.
IНФОРМАЦIЙНИЙ  ЕЛЕКТРОННИЙ  БЮЛЕТЕНЬ
"ГУРТ"
  це iнiцiатива волонтерiв та персоналу Ресурсного центру розвитку громадських органiзацiй "Гурт" плюс  прагнення  сприяти ефективному та якiсному обмiну iнформацii про рiзнi  подii  соцiального  сектору, поточну та перспективну дiяльнiсть громадських   органiзацiй   Украiни,   програми   пiдтримки  iнiцiатив громадських  органiзацiй  фондами,  якi працюють на Украiнi, та багато iншоi корисноi та цiкавоi iнформацii.

ПРИ ПЕРЕДРУЦI IНФОРМАЦII з iнформацiйного електронного бюлетеню "Гурт" посилання на джерело e обов'язковим.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА
ДОСТОВIРНIСТЬ ТА ТОЧНIСТЬ IНФОРМАЦII
, розмiщеноi в
iнформацiйному  електронному  бюлетенi  "ГУРТ",  несе  органiзацiя  чи
особа, яка ii надала Ресурсному центру "Гурт".

              *************************************
             
*         Ресурсний центр
розвитку             *
             
*     громадських органiзацiй "Гурт"          *
             
*                             
                               *
             
*   Офiс: вул. Попудренка, 52, офiс 904    *
             
*               
Киiв,
02094                            *
             
*                             
                               *
             
*   Для листування: 01025, Киiв, а/с 126   *
             
*                             
                               *
              * Тел./факс: (38 044) 552 1052, 551 6339 *
             
*         email:info@gurt.org.ua       
          *
             
*          http://www.gurt.org.ua                  *
              *************************************

Ανδρικά Nike