Пінскае гарадское грамадскае аб'яднанне "Клуб дзелавых жанчын "Паўдневы -Захад""

Head: 
Валянціна Лукашэвіч
Address: 
Адрас для карэспандэнцыі: г. Пінск-14, а/я 29
Phone: 
(29)3111174

абарона правоў і інтарэсаў жанчын - прадпрымальнікаў, а таксама жанчын, занятых у сферы вытворчасці

Zoom Kobe Elite High